Møt styret i Norge

StyretStyret i 2018 består av  Guri Vestad (leder),  Anette Løken, Karima, Elisa Guzda og Marie Krum