Møt styret i Norge

StyretStyret i 2016 består av  Guri Vestad (leder), Hanne Beate Thomsen (nestleder), Anette Løken, Karima og Elisa Guzda